För mäklare, köpare & säljare

/För mäklare, köpare & säljare
För mäklare, köpare & säljare2018-06-13T18:20:53+00:00

Föreningsinformation för mäklare, köpare och säljare.

Blanketter

Överlåtelse

Vid överlåtelse av bostadsrätten skall följande handlingar lämnas till föreningen:
* Fångeshandling (=köpeavtal, gåvobrev, bodelningsavtal, bouppteckning etc)
* In/utträdesansökan (se Blanketter)
* Kvitto på inbetald överlåtelseavgift (2,5% av basbeloppet se § 50 i stadgarna). Det är säljaren som skall betala detta till Brf Norrbys bg 639-6337. Märk ”Överlåtelse+ditt lgh-nr”. Faktura skickas inte, sätt in summan utan anmodan direkt när du sålt.
* Eventuella fullmakter

Överlåtelseavgiften är lika för alla typer av överlåtelser.

När alla handlingar är inlämnade till föreningen skall överlåtelsen godkännas av styrelsen. Köparen skall ha för avsikt att använda lägenheten som bostad för sig själv och sin familj. Man får inte köpa i avsikt att hyra ut i andra hand eller bara för att renovera och sälja. I sådana fall nekas inträde.

När överlåtelsen är godkänd meddelas mäklaren.

Dödsbon skall skiftas inom 3 år från dödsfallet.