Styrelsen

/Styrelsen
Styrelsen2018-06-13T18:47:32+00:00

Styrelsen 2018-2019

ORDFÖRANDE

Öivind Toverud
Kvarnbacksvägen 57

VICE ORDFÖRANDE

Maria Syberg
Synålsvägen 4

SEKRETERARE

Pia Norrman
Galonvägen 24

LEDAMOT

Gunilla Lejonqvist
Galonvägen 8

LEDAMOT

Viktor Ölen
Synålsvägen 6

SUPPLEANTER

Caroline Andersson
Synålsvägen 20

Johan Spethz
Galonvägen 6

Gisela Lundblom
Kvarnbacksvägen 61

Eleonor Lauter
Synålsvägen 19

REVISOR OCH VALBEREDNING

Internrevisor

Arvo Marits
Galonvägen 26

Revisor suppleant

Pia Telander
Galonvägen 16

Valberedning

Lars Nyman
Synålsvägen 16

Ritva Jacobsson
Kvarnbacksvägen 81

Mona Sheikhi
Kvarnbacksvägen 57

Extern revisor

Niklas Jonsson
PWC